Služby

Agentúra vám vie ponúknuť nasledujúce služby:

– kompletnú korektorskú a editorskú úpravu rukopisu,

– pomoc s úpravou pracovného názvu,

– vyhľadanie vhodného vydavateľstva,

– kompletné zastupovanie v spolupráci a komunikácii s vydavateľstvom,

– servis po vydaní knihy obsahujúci propagáciu diela, sprostredkovanie kontaktov napomáhajúcich propagácii, dohľad nad plnením si povinností ohľadom vyplácania honoráru zo strany vydavateľstva.

Jednotlivé body sa môžu líšiť či upraviť v závislosti od klienta a jeho požiadaviek.