O nás

Sme literárna agentúra zastrešujúca viacero literárnych agentov. Dbáme o ľudský prístup a každého autora vnímame individuálne. Práve preto sme rozšírili portfólio našich služieb tak, aby u nás každý autor našiel služby „ušité na mieru“.  Celú ponuku našich služieb nájdete tu.

Naši agenti majú dlhoročné skúsenosti s vydavateľskou činnosťou, predajom kníh, pôsobili či stále pôsobia v marketingovej sfére a podieľali sa na vydavateľskej činnosti ako zodpovední redaktori, editori či jazykoví korektori. Výsledkom je tím vyskladaný z odborníkov, ktorý je odhodlaný čo najviac vám uľahčiť cestu za vaším snom – vydanou knihou. Literárny agent vás odbremení od potrebných formalít, poradí vám ohľadom obsahovej a štruktúrnej stránky rukopisu, dozrie na to, aby si vydavateľ zodpovedne plnil svoje povinnosti, ktoré vydaním knihy na seba prevzal.

Ak máte otázky ohľadom spolupráce, môžete si pozrieť najčastejšie kladené otázky alebo nás kontaktovať.