7 najčastejších otázok pre literárneho agenta

Kto je to literárny agent?

Literárny agent je osoba, ktorá v plnej miere prevezme zodpovednosť za vydanie vášho rukopisu so všetkými úkonmi, ktoré vydanie knihy obnáša. Nájde vhodné vydavateľstvo, dohodne pre autora čo najlepšie podmienky a mediálne sa postará o prezentáciu vašej knihy na svojich či partnerských stránkach.

Kto stojí za Litagenta.com?

Litagenta je prvá slovenská literárna agentúra zastrešujúca viacero literárnych agentov. Každý z nich má skúsenosti s vydavateľskou činnosťou, predajom kníh, rovnako tiež pôsobil v reklamnej či marketingovej sfére. Váš rukopis sa tak dostane do skúsených rúk.

13669587_1118788414845679_2073798236295978203_nAko sa s agentom skontaktujem?

Postačí, ak napíšete mail na litagenta@litagenta.com, v ktorom uvediete základné údaje o sebe a svojom rukopise. Jeden z našich agentov vám na email odpovie a bude vás informovať o ďalšom postupe.

Ako prebieha komunikácia s agentom?

Ak sa jeden z našich agentov rozhodne prevziať váš rukopis, bude vás kontaktovať buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Ďalší postup sa bude líšiť v závislosti od toho, o aké služby budete mať záujem. Ak sa s agentom dohodnete na tom, že je potrebný editorský či korektorský zásah ešte predtým, ako bude rukopis ponúknutý vydavateľstvu, začne agent pracovať na obsahovej stránke. V prípade, že sa rozhodnete tento krok preskočiť, agent začne okamžite po podpísaní zmluvy o zastupovaní kontaktovať vhodné vydavateľstvá. O progresoch, ktoré v komunikácii s vydavateľstvami nastanú, vás bude priebežne informovať. Po vydaní rukopisu a uvedení knihy na trh bude naďalej dohliadať na to, aby sa publikácia na trhu nestratila. Zabezpečí propagáciu diela na svojej webovej stránke a na predmetné dielo nechá zhotoviť recenziu, ktorú prostredníctvom renomovaného recenzného portálu sprostredkuje širokej čitateľskej verejnosti. Klientom zároveň poskytujeme i kontakty, vďaka ktorým si reklamu zabezpečia aj sami, prostredníctvom rozhovorov či článkov v médiách.

Prečo by som mal využiť služby literárneho agenta?

Aj v iných oblastiach života sa zvykneme zveriť do rúk odborníkom. Vydať knihu síce nie je ťažké, no umiestniť ju do vydavateľstva, v ktorom bude dielo na očiach a nestratí sa v množstve ďalších, chce trochu dôvtipu a skúseností. V krátkosti možno výhodu literárnej agentúry zhrnúť nasledovne: Agent vás odbremení od všetkých potrebných úkonov, pričom budete mať záruku, že pre váš rukopis, jeho formu a predaj urobil maximum.

Ak sa dohodneme na editorskom zásahu, mám záruku, že sa z mojej knihy nevytratí idea, ktorú som tam vložil?

Na rozdiel od zásahu, ktorý by sa udial priamo vo vydavateľstve, u nás túto záruku máte. Dbáme o pro-klientský prístup, vďaka čomu sa váš rukopis upraví do čo najlepšej podoby tak, aby bol spokojný trh aj samotný autor. Náš agent s vami prekonzultuje jednotlivé kroky a úkony, ktoré by si rukopis žiadal, a uvedie vám niekoľko dôvodov, prečo by bolo dobré ich urobiť. Máte však plné právo tieto zásahy odmietnuť alebo ich dotvoriť tak, aby došlo k obojstrannej spokojnosti.

Koľko času uplynie od prvého kontaktu s agentom do vydania knihy?

Rozmanitosť tejto informácie závisí od množstva faktorov:

— stav rukopisu a jeho čitateľnosť,

— kvalita komunikácie s autorom,

— edičný plán konkrétneho vydavateľstva.

© litagenta.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *