Zásadný rozdiel medzi vydaním knihy samostatne a pomocou agenta

Vydať knihu bez pomoci ďalšej osoby je síce možné, no fakt, že ste využili službu skúseného odborníka možno oceniť vo finálnej fáze – po vydaní konkrétneho diela. Častým problémom, na ktorý autori narazia, je dodatočná komunikácia s vydavateľstvom. Opätovné domáhanie sa honoráru či nahliadnutie do náhlášok je vec, na ktorú autor pri procese vydania knihy nemyslí, no prekvapí ho až na úplnom konci takpovediac nepripraveného.

Základný rozdiel tkvie v nasledujúcom princípe – Literárne agentúry sú právnické osoby spôsobilé k právam a povinnostiam, majú teda na rozdiel od autora právnu subjektivitu. Čo to v praxi znamená?

Niečo 1Autor sa v priebehu spolupráce v pravidelných časových intervaloch dozvie, koľko výtlačkov sa predalo z jeho knihy, od čoho bude závisieť výška jeho vyplateného honoráru.

Súčasťou každej zmluvy o zastupovaní autora sú aj pevne stanovené termíny, ku ktorým autor obdrží nahlášky o predaji svojho diela spolu s kópiou nahlášok od zmluvného vydavateľstva. V prípade pochybností o počte predaných kusov zo strany autora, má literárna agentúra s predmetným vydavateľstvom zmluvne podchytenú možnosť nahliadnuť do jeho účtovných nahlášok od distribútorov, ktorí distribuujú predmetné literárne dielo.

Honoráre sa v našej agentúre vyplácajú na základe termínov dohodnutých v zmluvách medzi agentúrou a vydavateľstvom a v prípade nedodržania ich splatnosti zo strany vydavateľstva má agentúra možnosť vymáhať ich súdnou cestou.

Využitím služieb literárnej agentúry autor získava istotu a zabezpečuje si „bezproblémovú budúcnosť“ svojho diela.

©litagenta.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *